Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Region Jestřebí hory

RSS Feed - novinky

Jestřebí hory jsou zhruba 20 km dlouhý zalesněný hřbet, na jehož nejvyšším vrcholu Žaltman (740 m n. m.) je postavena stejnojmenná rozhledna. Region je znám svojí bohatou důlní činností, která tu dlouhé roky fungovala. Dalším typickým znakem pro tuto příhraniční oblast je linie bunkrů, tzv. řopíků, které byly postaveny ve 30. letech minulého stolení k obraně našeho státu před nacistickým Německem. Více o tomto důležitém historickém období se můžete dozvědět v pěchotním srubu T-S 26, který slouží také jako vojenské muzeum.

Území Jestřebích hor je protknuto hustou sítí nejen turistických tras, ale také cyklotras, které Vás zavedou například do Malých Svatoňovic za nejznámějšími rodáky regionu bratry Čapkovými, kterým byl na náměstí postaven pomník. Je jim také zasvěceno malosvatoňovické muzeum, jež zároveň slouží jako Turistické informační centrum regionu.

Jednotlivé obce pak nabízejí drobné sakrální památky, dochovanou lidovou architekturu, sportovní vyžití či další přírodní zajímavosti. Patří k nim například Čížkovy kameny ve Velkých Svatoňovicích, Zkamenělý les v Radvanicích nebo poutní studánka v Malých Svatoňovicích. Za zmínku stojí i původní dřevěné zvonice, které naleznete v regionu Jestřebích hor dokonce ve třech obcích.

Na území můžete také nalézt tzv. Východočeské Pompeje, tedy hrad Vízmburk, jenž byl několik století ukrytý pod vrstvou zeminy, aby byl v 70. letech 20. století objeven předním českým archeologem Antonínem Hejnou.

Neváhejte už ani chvíli a přijďte sami objevit krásu a kouzlo Jestřebích hor.

Vybrali jsme pro Vás