Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Výzva č. 113 z Operačního programu Životní prostředí

Výzva č. 113 z Operačního programu Životní prostředí

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: Pá 01.06.2018

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Dešťovka pro obce, města, školy, spolky a církve. Dotace 85% z OPŽP.

Příjem žádostí o dotace 1.3.2018 - 7. 1. 2019

Kdo může žádat (příjemci podpory):
- obce, města, spolky (FC, TJ, SK a další), školy, spolky a nadace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
- míra podpory: 85 % způsobilých výdajů, minimálně ve výši 200 tis. Kč 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Jedná se o typ projektu:
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PRO ZACHYTÁVÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY např. na zálivku zahrad a hřišť či splachování WC vč. INSTALACE a STAVEBNÍCH PRACÍ
- VYUŽITÍ DEŠTOVÉ VODY PRO SPLACHOVÁNÍ WC
- Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
- Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy (parkoviště, shromaždiště nebo i povrchy vozovek a cest)
- Malé vodní retenční nádrže na zachytávání dešťových vod
- Přestavby konstrukcí střech na povrchy s akumulační schopností (vegetační střechy, retenční) 
 
Projekt může být realizován na celém území celé ČR.

Zde najdete firmu, která Vám může s žádostí pomoc.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás