Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Jednání Svazku obcí Jestřebí hory ve Rtyni v Podkrkonoší

Publikováno: Čt 26.03.2020

Region: Jestřebí hory

Dne 12. 3. 2020 se na městském úřadě ve Rtyni v Podkrkonoší uskutečnilo jednání Svazku obcí Jestřebí hory. Jednání vedl 1. místopředseda svazku Vladimír Provazník, starosta obce Malé Svatoňovice. Na programu bylo mj. projednání účetní závěrky za rok 2019, rozpočtové opatření č. 1, provádění finanční kontroly a rozšíření SW KEO4 o modul Mzdy.

Novou záležitostí, kterou Svazek obcí Jestřebí hory chystá, je vytvoření sady interaktivních výletů po Jestřebích horách, které budou moci návštěvníci využít v mobilní aplikaci Triphood.

Další aktivitou, která bude v r. 2020 – 2021 společná pro 8 obcí svazku, je zhotovení pasportů veškeré infrastruktury, mobiliáře, zeleně, dopravního značení či hřbitova, dle požadavků jednotlivých obcí. Díky pasportizaci se zjednoduší a zefektivní práce při správě svěřeného majetku. Žádost o dotaci s názvem Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory byla podána na konci roku 2019 a svazek s touto žádostí uspěl mezi mnoha uchazeči. Z 299 žádostí bylo podpořeno pouhých 59 v celkové alokaci 285 mil. Kč. V současné době probíhá zadání veřejné zakázky a výběr zhotovitele.

Dalším diskutovaným bodem bylo vyhlášení výzvy na pracovní pozici účetní svazku. K této záležitosti nebylo zatím přijato žádné usnesení. Vedení svazku musí určit, jak velký úvazek by měl být stanoven s ohledem na finanční dopad do rozpočtu svazku. Byly také podány informace z MAS Království Jestřebí hory o probíhajících vyhlášených výzvách, dalších aktivitách této společnosti a také o potřebě aktualizovat strategický plán rozvoje svazku i MAS.

Na závěr starostové diskutovali o tom, jak bude probíhat nadcházející turistická sezóna s ohledem na chystající se opatření vlády, o probíhajících pracích na nové rozhledně Žaltman, k jejímuž podzimnímu slavnostnímu otevření se chystá výroba čokolád s pamětní kartou a o promítání letního kina, které se v letních měsících opět uskuteční v několika obcích svazku.

Důležité upozornění:                             

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu jsou veškeré kulturní, sportovní a společenské akce zakázány. Z tohoto důvodu nebude Svazek obcí Jestřebí hory prozatím vyplácet schválené finanční prostředky z dotačního titulu na podporu neziskových organizací ve svém území až do odvolání.

Akce Klubu vojenské historie Odolov, která byla plánována na květen 2020 a kterou měl Svazek obcí Jestřebí hory finančně podpořit, byla zrušena. Finanční prostředky tomuto spolku nebyly vyplaceny.

Lada Bartoníčková, Svazek obcí Jestřebí hory

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás