Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Královéhradecký kraj podpořil činnost Svazku obcí Jestřebí hory 90 tisíci korunami

Královéhradecký kraj podpořil činnost Svazku obcí Jestřebí hory 90 tisíci korunami

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: Po 10.12.2018

Region: Jestřebí hory

Svazek obcí Jestřebí hory (dále SOJH) získal v roce 2018 podporu z Královéhradeckého kraje ve výši 90 tisíc Kč z dotačního programu Podpora svazků obcí. Kompletní administrativní a manažerský servis SOJH zajišťuje MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

SOJH se dlouhodobě věnuje rozvoji cestovního ruchu a k této oblasti směřuje nejvíce aktivit. Například webové stránky svazku jsou pravidelně aktualizovány. Turista, který navštíví region, má na webu potřebné informace o území - od tipů na výlety až po pozvánky na akce. Svazek významně přispívá k rozvoji Královéhradeckého kraje a poznávání menších obcí v regionu. Dále na webových stránkách v zaheslované sekci určené pro starosty přibyly nové důležité dokumenty. V letošním roce byl také proveden dotisk tří propagačních materiálů jednalo se o letáky jednotlivých obcí, trhacích a skládacích map. Všechny propagační materiály před tiskem prošly revizí údajů. Také byla zajištěna údržba běžeckých lyžařských tratí v Jestřebích horách.

SOJH vyčleňuje pravidelně částku 70 000 Kč z vlastního rozpočtu na podporu akcí neziskových organizací. Podpořené akce neziskových organizací byly především ze sportovní a kulturní oblasti. Přidanou hodnotou tohoto dotačního titulu je, že současně s propagací regionu se neziskové organizace učí psát projekty.

Práci starostů v posledních letech stále více ztěžuje zvýšená administrativa, nepřehlednost v legislativě a permanentní novinky v zákonech. Z tohoto důvodu proběhlo společné setkání se starosty ze sousedního dobrovolného svazku obcí v Chotěvicích a jedno školení na téma Elektronizace veřejných zakázek v Pilníkově.

Nad rámec těchto školení poskytuje kancelář MAS Království – Jestřebí hory metodickou pomoc při tvorbě různých rozvojových dokumentů, například Plán rozvoje sportu. Ve spolupráci se sousedním svazkem vznikl dokument tzv. „Krizová karta“, ve které je uveden seznam kontaktů a vybavení z obcí v regionu využitelných při katastrofě.

Tyto a mnoho dalších drobnějších aktivit, které vedou k rozvoji DSO a pomáhají přímo místním obyvatelům, jsou pravidelně vyvěšovány na www.jestrebihory.net.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás