Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Výzva na pozici účetní

Výzva na pozici účetní

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: Po 22.06.2020

Region: Jestřebí hory

Svazek hledá novou účetní!

Svazek obcí Jestřebí hory vyhlašuje dne 22. 6. 2020

 

VEŘEJNOU VÝZVU

 

na pracovní pozici

 

Účetní Svazku obcí Jestřebí hory

 

·         druh práce:       

§  samostatné vedení účetní agendy (neplátce DPH) – rozpočet, finance

§  vedení mzdové agendy, evidence majetku, spisové služby

§  koordinace činností svazku, spolupráce s členskými obcemi

§  propagace regionu

§  administrativní činnosti

·         místo výkonu funkce – území Svazku obcí Jestřebí hory

·         DPP nebo DPČ - po zapracování možnost pracovního poměru na 1/2 úvazek

·         Platové ohodnocení: od 130 Kč/hodinu

·         předpokládaný nástup do pracovního poměru – 01. 10. 2020 (nebo dohodou)

·         předpoklady pro vznik pracovního poměru:

§  dosažení věku 18 let

§  způsobilost k právním úkonům

§  státní občanství České republiky, bezúhonnost

§  ovládání jednacího jazyka

§  minimálně střední vzdělání s maturitou, nejlépe ekonomického směru

§  řidičský průkaz – skupina B

·         další požadavky:

§  praxe ve veřejné správě vítána,

§  znalost účetnictví územně samosprávných celků výhodou,

§  dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost pracovat samostatně,

§  dobrá znalost práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta, Internet,

§  zájem o cestovní ruch a znalost regionu výhodou

·         obsah přihlášky:

§  jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu,

§  datum a podpis uchazeče

·         místo, způsob podání přihlášky:

§  uchazeč doručí přihlášku včetně všech příloh na adresu Svazek obcí Jestřebí hory, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, nejpozději do 31. 8. 2020, do 14:00 hod.

§  Obálka bude označena textem „Výzva – Účetní Svazku obcí Jestřebí hory“ – NEOTVÍRAT. Vzorová přihláška je ke stažení na www.jestrebihory.net.

·         k přihlášce se připojí tyto doklady:

§  strukturovaný životopis

§  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

§  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce Svazku obcí Jestřebí hory dne 22. 6. 2020 a na internetových stránkách členských obcí svazku.

 

Bližší informace podá účetní Svazku obcí Jestřebí hory Lada Bartoníčková, tel. 499787016 uctarna1@mestortyne.cz.

Přihlášku naleznete v příloze.

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf Veřejná výzva - účetní SOJH.pdf [PDF, 463 kB]
ico-docx Přihláška účetní SOJH.docx [DOCX, 14 kB]

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás