Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

V Jestřebích horách se podporuje cestovní ruch

Publikováno: Čt 10.12.2020

Region: Jestřebí hory

Svazek obcí Jestřebí hory (dále SOJH) získal v roce 2020 podporu z Královéhradeckého kraje ve výši 81 000 Kč z dotačního programu Podpora svazků obcí s názvem projektu „Profesionalizace Svazku obcí Jestřebí hory“. K této dotaci přiložil vlastní spoluúčast ve výši 39 000 Kč. Kompletní administrativní a manažerský servis SOJH zajišťuje MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

SOJH se dlouhodobě věnuje rozvoji cestovního ruchu a k této oblasti směřuje nejvíce aktivit. Například webové stránky svazku jsou neustále aktualizovány. Turista, který navštíví region, má na webu potřebné informace o území – od tipů na výlety až po pozvánky na akce. Svazek významně přispívá k rozvoji Královéhradeckého kraje a poznávání menších obcí ve svazku. V letošním roce jsme díky nepříznivé situaci na celém světě zaznamenali zvýšený zájem o tuzemskou turistiku a cykloturistiku i u nás v regionu. Ke stávajícímu projektu z toku 2019 s názvem „Dobijte se v Jestřebích horách“ se tento rok doplnily do mapy.cz přesné GPS souřadnice společně s fotkami všech sedmnácti dobíjecích stanic pro elektrokola. Nyní již mohou cykloturisté najít tyto stanice mnohem snadněji. Také byla zajištěna údržba běžeckých lyžařských tratí v Jestřebích horách.

SOJH pravidelně finančně podporuje akce neziskových organizací z vlastního rozpočtu, tento rok to bylo opět ve výši 80 000 Kč. Podpořené akce neziskových organizací byly především ze sportovní a kulturní oblasti. Přidanou hodnotou tohoto dotačního titulu je, že současně s propagací regionu se neziskové organizace učí psát a vytvářet projekty.

V říjnu vyšel již tradiční Zpravodaj SOJH, který mapuje dění v území. Letošní číslo bylo rozšířené o přehled realizovaných projektů v jednotlivých obcích. Čtenáři se více dozvěděli o konkrétních stavbách za rok 2020 a plánech na rok 2021. Zpravodaj byl vydán v nákladu 4500 kusů a byl distribuován zdarma do každé poštovní schránky.

Práci starostů v posledních letech stále více ztěžuje zvýšená administrativa, nepřehlednost v legislativě a permanentní novinky v zákonech. Na webových stránkách v zaheslované sekci určené pouze pro starosty přibyly nové důležité dokumenty, které jim ulehčí jejich práci a mohou si je kdykoliv opakovaně stáhnout. Každý týden jsou starostům také zasílány otázky a odpovědi z Poradny pro obce, které jim nejednou pomohly s různorodými nejasnostmi či peripetiemi.

Nad rámec těchto prací kancelář MAS Království – Jestřebí hory o.p.s. metodickou pomoc při tvorbě různých rozvojových dokumentů, například Plán rozvoje sportu; řeší střet zájmu, také významně pomáhá obcím a školám s problematikou GDPR. Ve spolupráci se sousedním svazkem byl dokonce dvakrát za rok 2020 aktualizován dokument tzv. „Krizová karta“, ve kterém je uveden seznam kontaktů a technického vybavení z obcí v regionu využitelného při živelných pohromách. Tento dokument nejednou starostové kvitovali a pochválili nám jeho účinnost a aktuálnost.

Tyto a mnoho dalších drobnějších aktivit, které vedou k rozvoji DSO a pomáhají přímo místním obyvatelům, jsou pravidelně vyvěšovány na www.jestrebihory.net.

 

Lenka Procházková

Za Svazek obcí Jestřebí hory

www.jestrebihory.net

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás